پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
چكيده تحقيق  :
تحقيق حاضر تحت  عنوان “   بررسي سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق استان قزوين از ديدگاه مديران و كاركنان  “انجام شده است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق شناسائي نقاط قوت و ضعف سيستم ارزيابي عملكرد موجود بر اساس نظر سنجي از مديران و كاركنان شركت مذكور بوده است . در راستاي هدف مذكور سؤالات زير مورد بررسي قرار گرفته است :
سؤالهاي  تحقيق عبارتست از:
1-نظر كاركنان در خصوص ساختار پرسشنامه اي كه براي ارزشيابي عملكردبكار مي رود چيست؟
2-نظر كاركنان در خصوص روندانجام ارزشيابي چيست؟
3-نظر كاركنان در خصوص كاربرد استفاده ازنتايج ارزشيابي چيست ؟
4-نظر  كاركنان در خصوص  مشاركت  كاركنان درمراحل مختلف فرآيند ارزشيابي چيست ؟

سؤال اصلي:آيا نظام ارزشيابي فعلي از ديدگاه كاركنان و مديران اثر بخش است؟

 جامعه آماري اين تحقيق را كليه  مديران و كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان قزوين تشكيل داده است كه تعداد كاركنان  190نفر و تعداد مديران 45نفر مي باشد را  شامل شده است . براساس جدول مورگان از جامعه كاركنان 127نفرو ازجامعه مديران 40نفر بعنوان نمونه بصورت تصادفي انتخاب گرديد.
براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي استفاده شده است كه گوياي  ارتباط با سؤالات پنجگانه تحقيق تنظيم گرديده است .
براساس پاسخهاي ارائه شده نمونه هاي مورد بحث به سؤالات پرسشنامه ،نتايج زير در مورد سؤالات پنجگانه تحقيق حاصل شده است .
1-كاركنان   در  خصوص  ساختار  پرسشنامه اي كه براي ارزشيابي عملكردآنها بكار مي رود،اين  ساختار را بصورت زيادو خيلي زياد مناسب دانسته اند.
2- مديران ساختار پرسشنامه اي را كه براي ارزشيابي عملكرد كاركنان بكار مي رود،اين  ساختار را بصورت خيلي زياد مناسب ارزشيابي عملكرد كاركنان مي دانند.
3-كاركنان باروندانجام ارزشيابي ، بصورت كم و خيلي كم موافق هستند.
4-نظرمديران با روندانجام ارزشيابي،  ،بصورت كم  و خيلي كم  موافق  هستند.
5-كاركنان كاربردو استفاده از نتايج ارزشيابي راكم و خيلي كم دانسته اند.
6-مديران كاربرد واستفاده از نتايج ارزشيابي را  خيلي كم  نظر داده اند.
7-كاركنان مشاركت خود  را در فرآيند مختلف ارزشيابي، بصورت خيلي كم نظر داده اند.
8-مديران مشاركت كاركنان   را در فرآيند مختلف ارزشيابي، بصورت  كم نظر داده اند.
9-كاركنان  درخصوص اثر بخش بودن نظام ارزشيابي،از ديدگاه خود، اين نظام را در حد خيلي  كم اثر بخش دانسته اند.
10-مديران  درخصوص اثر بخش بودن نظام ارزشيابي،از ديدگاه خود، اين نظام را در تا حدودي  اثر بخش دانسته اند.

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 898 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 34

حجم فایل:42 کیلوبایت

 قیمت: 55,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    فایل اصلی ZIP شده است .

  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل اصلی پروپوزال : DOC
    حجم فایل : 226 KB
    تعداد کل صفحات : 34 صفحه