تحقیق نیروگاه آبی سد دز

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران
استان خوزستان هميشه به استان زرخيز معروف بود . و حوزة آبگير پنج رودخانة كرخه ، دز ، كارون ، جراحي و هنديجان است كه از سلسله جبال زاگرس سرچشمه مي گيرند و جريان آب آنها به 5/3 ميليون متر مكعب در سال مي رسد كه قسمت اعظم آن بدون استفاده پس از عبور از دشت پهناور خوزستان به خليج فارس مي ريزد بيش از پنج هزار سال پيش به علت استفادة صحيح وسنتي ازاين رودخانه ها خوزستان به اوج عظمت و آباداني رسيده وانبار غلة دنيا نام گرفته بود .و همين فراواني نعمت موجب تسلط و اقتدار امپراتوري ايران گرديده بود .البته هجومهاي پي در پي سلطه گران بر اين استان سر ترقي و اعظمت آن را متوقف ساخت و به نيروهاي خلاقة اين سرزمين چنان لطمه اي وارد كرد كه آن را تبديل به بياباني خشك و سوزان نمود .اقداماتي كه براي مهاركردن قدرتهاي طبيعي و بهبود وضع اراضي اين استان صورت گرفته چنانچه به طور هيچ مورد بهربرداري قرار گيرد مي توان آينده روشني را براي آن پيش- بيني كرد و اميدوار بود روزي خواهد رسيد كه خوزستان رونق و اعظمت گذشته خود را بازيابد دو سد بزرگ دز و كارون و سد اعظيم كرخه علاوه بر تأمين برق مورد نياز صنايع كشور قسمت مهمي از اراضي حاصلخيز خوزستان را آبياري مي كنند .تعريف سد :سد ديواره اي است بتوني، خاكي ، چوبي يا فلزي كه به منظور جلوگيري از سيلاب وذخيرهكردن آب جهت آبياري وانحراف آب و يا توليد برق برروي رودخانه ساخته مي شود . براي ساختن سد به هر منظور شرايطي از نظر طبيعي لازم است كه به طور خلاصه به شرح زير مي باشد.1- وجوديك رودخانة پرآب و دائمي2- عبور از يك درة تنگ و مرتفع3- داشتن حوضچه آبگير به منظور نگهداري آب4- مناسب بودن ديواره هاي درة و حوضچه از نظر زمين شناسيبا در نظر گرفتن موارد فوق براي ساختن سد برسيهاي مقدماتي صورت مي گيرد شامل :1- تهية عكس هاي هوائي از مسير رودخانه و دره محل ساختمان سد و حوضچه آبگير2 - تهية نقشه هاي توپوگرافي با استفاده از عكس هاي هوائي3– برسيهاي زمين شناسي و نمونه برداري از قسمتهاي حوضچه آبگير و مسير رودخانه و ديوارهاي دره4 – اندازه گيري ميزان آبدهي رودخانه مورد نظر در فصول مختلف سال با در نظر گرفتن بيلان ساليانه5 – تعيين محل مناسب براي ساختمان سد و نمونه برداري از اعماق مناسب مختلف ديوارة دره و مشخص نمودن وضعيت زمين شناسي پي و تكيه گاه سد6 – تعيين ارتفاع مناسب براي سد با در نظر گرفتن وضعيت حوضچه آبگير درياچه7 – ساختن راه ارتباتي مناسب به محل ساختمان سد ............................
دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 2646 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:34 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: